Reikiami dokumentai

reikiami dokumentai

1) Įgaliojimas. Įgaliojančiojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gali reikėti jo paso nuotraukos.

2) Mirusiojo duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta.

3) Mirusiojo mirties data ir vieta. Gali reikėti velionio paso nuotraukos, išduodamo mirties liudijimo kopijos.

4) Žinomi kontaktai – ligoninės, morgo, policijos, Coronerio: pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas.

5) Atsižvelgiant šalį, kurioje mirė velionis, gali reikti gimimo liudijimo, santuokos liudijimo ((Forma A ir/ar Forma B iš CMB skyriaus), skyrybų liudijimo, duomenų apie velionio užsiėmimą, adresą, artimiausius šeimos narius ir pan.