Palaikų parvežimo iš užsienio kaina

Palaikų parvežimas iš užsienio

Mirus (žuvus) artimajam užsienyje patiriamas didelis dvasinis skausmas, kuris gali pagilėti, jei artimasis neturėjo tinkamų draudimo apsaugų, kurios apsaugo artimuosius nuo galimos finansinės naštos siekiant pargabenti mirusiojo (žuvusiojo) kūną į Lietuvą.

Palaikų pargabenimo iš užsienio kaina nėra tokia didelė, kokia gali atrodyti su tuo nesusidūrusiems, tačiau daugeliui tai tampa pakankamai didelės netikėtos išlaidos, kurių artimieji gali neturėti kaip padengti.

Mūsų aukštos kvalifikacijos specialistai padeda ne tik ekonomiškai ir greitai parsigabenti artimojo palaikus ar urną su pelenais iš užsienio, bet ir padeda užpildyti reikalingus dokumentus Valstybės paramai gauti. Mes suprantame, kad šiuo skausmingu periodu artimiesiems netekusiems mylimo asmens užsienyje svarbi visokeriopa pagalba, palaikymas ir ekonomiškų sprendimų paieška.

Kas įtakoja palaikų pargabenimo iš užsienio kainą?

Kūno parvežimo iš užsienio kaina gali būti įtakota daugelio priežasčių: mirties priežasties, užsienio valstybės reikalavimų, transportavimo būdo, transportavimo priemonės, kaip skubiai turi būti parvežtas mirusysis ir kitų priežasčių.

Mirties priežastis

Mirties priežastys gali būti įvairios: natūralios mirties, traumos, staigus ligos paūmėjimas, dėl nusikalstamos veikos. Kuo daugiau laiko palaikai laikomi morge, kuo ilgiau nustatinėjama mirties priežastis, tuo labiau išbrangsta kūno pargabenimas. Kai kuriose valstybėse tenka mokėti už žmogaus palaikų laikymą specialiuose morgo šaldytuvuose.

Jei asmuo mirė nuo nusikalstamos veiklos, tuomet šios procedūros pailgėja, kol teismo medicinos ekspertai, policija suteikia leidimus grąžinti kūną artimiesiems. Tai gali padidinti kūno parvežimo iš užsienio kainą.

Jei asmuo mirė nuo užkrečiamos infekcinės ligos dėl kurios neleidžiama transportuoti palaikų per valstybių sienas dėl infekcijos platinimo rizikos, gali tekti užsakyti papildomas paslaugas – kremavimą. Kremavimo paslaugos kaina priklauso nuo šalies, kurioje mirė (žuvo) asmuo. Nors dažnai laikoma (manoma), kad urną pargabenti iš užsienio yra pigiau, nei žmogaus palaikus karste, tačiau kai kuriose užsienio šalyse kremavimas ir kremuotų palaikų pargabenimas iš užsienio gali padidinti kainą.

Laikas

Ne veltui sakoma, kad laikas yra pinigai. Laikas įtakoja palaikų parvežimo iš užsienio kainą.

Dokumentų tvarkymas gali užtrukti 1-7 dienas ar net ilgiau, priklausomai nuo mirties priežasties, užsienio šalies procedūrų ir konkrečios situacijos. Dažniausiai ilgiausiai trunka ne pats palaikų ar urnos pargabenimas, bet visų reikalingų dokumentų (leidimų) gavimas ir vertimas, apostilės gavimas (jei reikia).

Velionis bus pargabentas tuomet, kai bus sumokėtos visos užsienio šalies reikalaujamos rinkliavos, užbaigtas tyrimas (jei asmuo mirė neaiškiomis aplinkybėmis ar dėl nusikalstamos veikos), gauti visi reikalingi leidimai transportavimui.

Jei norima pargabenti urną su pelenais itin skubiai, tai gali padidinti ir taip nemažas išlaidas skirtas palaikų parvežimui, todėl kai kuriais atvejais rekomenduojame artimiesiems pasirinkusiems kremuoti žmogaus palaikus rinktis ekonomišką parvežimo planą.

Transportavimo būdas ir priemonė

Žmogaus palaikų pargabenimas dvigubame cinkuotame karste ar urnos su pelenais? Parvežti žmogaus palaikus specialiu automobiliu ar lėktuvu? Kas ekonomiškiau, greičiau?

Ekonomiškumas ir greitumas priklauso individualiai nuo kiekvieno atvejo. Dažnai manoma, kad pargabenimas lėktuvu ar parvežimas žmogaus palaikų karste kainuoja brangiau, nei gabenimas žmogaus palaikų specialiu autotransportu ar urnos parvežimas. Tačiau ne visada taip būna, todėl visada ieškome individualiam atvejui pritaikyto ekonomiško ir greito būdo artimojo kūną parvežti už prieinamą kainą.

Palaikų parvežimas iš užsienio: kaina specialiu autotransportu ir keltu

Išlaidos, kurios sudaro žmogaus palaikų parvežimą atliekant specialiu autotransportu:

  • Užsienio valstybių vietinės rinkliavos. Įvairių institucijų leidimų gavimas ir įvairios institucijų rinkliavos gali sudaryti nemažą išlaidų, skirtų pargabenti palaikus, dalį, priklausomai nuo šalies reikalavimų.
  • Užsienio valstybės institucijų išlaidos. Kai kurios valstybės reikalauja padengti išlaidas, kurios susidarė mirusįjį pervežant iš mirties vietos, už saugojimą morge ir kitas išlaidas.
  • Kartais gali tekti kūną parengti parvežimui – jį balzamuoti.
  • Cinkuotas dvigubas karstas gabenimui, kuris atitinka Lietuvos ir užsienio valstybių reikalavimus.
  • Pargabenimo išlaidos. Specialaus autotransporto su vairuotojais siuntimas į užsienio valstybę ir kūno parvežimas iš užsienio. Kaina priklauso nuo atstumo.
  • Gabenimas keltu. Retais atvejais, gabenant palaikus iš Skandinavijos šalių, Didžiosios Britanijos, prisideda papildomos išlaidos už keltą.

Palaikų pargabenimas iš užsienio: kaina lėktuvu

Gabenant palaikus lėktuvu taip pat įeina išlaidos užsienio valstybių institucijoms, įvairios rinkliavos, išlaidos cinkuotam dvigubam karstui, kaip ir gabenant specialiu autotransportu.

Balzamavimas yra privalomas norint gabenti lėktuvu žmogaus palaikus. Taip pat reikalingi specialūs leidimai gabenti palaikus lėktuvu, kurių nereikia gabenant autotransportu. Kai kurios oro linijos reikalauja, kad karstą lydėtų asmuo, jei karstas gabenamas keleiviniu orlaiviu. Lydinčiajam asmeniui būtina bus nupirkti bilietą.

Kaip padengti kūno parvežimo iš užsienio kainą?

Staigi artimojo mirtis užsienyje pareikalauja iš artimųjų likusių gimtinėje nemažai lėšų. Kai kurios šeimos turi santaupų „juodai dienai“, tačiau dažnu atveju artimiesiems reikalinga finansinė pagalba.

Deja, valstybės suteikiama pagalba yra ribota ir reikalauja iš artimųjų padengti išlaidas prieš ją gaunant. Valstybės parama suteikiama per 1-2 mėnesius po visų dokumentų pagrindžiančių išlaidas dokumentų pateikimo Valstybės paramai gauti.

Tai reiškia, kad valstybė padengia tik 2160 Eur faktinių pargabenimo išlaidų ir tik po paties pargabenimo, todėl neturint artimiesiems santaupų – tenka skolintis pinigus, kad padengti pargabenimo išlaidas.

Valstybės parama mirusiojo parvežimui iš užsienio šalių

Kas gali gauti valstybės paramą parvežimui iš užsienio?

Mirusiojo parvežimas iš užsienio yra pakankamai nepigi paslauga, todėl ištikus tokiai nelaimei Lietuvos Respublika teikia paramą. Lietuvos Respublikos teisės aktais yra įtvirtinti du paramos būdai mirties atveju: laidojimo pašalpa ir parama palaikams parvežti. Parama mirties atveju suteikiama bet kuriam parvežimą organizuojančiam asmeniui, nepriklausomai nuo jo giminystės ryšių su velioniu, jei tas asmuo atitinka teisės aktų reikalavimus.

Kokios numatytos sąlygos gauti paramą palaikams parvežti?

Parama teikiama tik fiziniams asmenims, kurie organizavo palaikų pervežimą. Šiuo atveju mirusiojo parvežimo iš užsienio organizavimas suprantamas, kaip radimas palaikų parvežimo įmonės, reikalingų dokumentų ir duomenų surinkimas (mirties liudijimo, santuokos liudijimo ir pan.) ir jų perdavimas palaikų pervežimą organizuojančiai įmonei, sutarties su palaikų pargabenimo bendrovę pasirašymas.

Įstatyme šiam palaikų pervežimą organizuojančiam asmeniui nėra keliami reikalavimai būti kažkokiais ryšiais susietam su velioniu – neturi būti giminystės ryšių ar kitaip įrodyti artimų santykių. Taip pat įstatyme nėra nurodyta, kad laidojimo pašalpai ir palaikų parvežimo paramai gauti turi būti tas pats asmuo.

Fizinis asmuo, siekiantis gauti finansinę paramą palaikams pargabenti turi atitikti tokį reikalavimą: kreipimosi dėl paramos gavimo ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos (arba pajamos šeimoje vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės nei 3 valstybės remiami pajamų dydžiai. 2021-01-01 dienai vienas valstybės remiamas pajamų dydis yra 128 Eur.

Ši parama neteikiama už valstybės tarnautojų, pareigūnų, politikų, karių ir kursantų palaikų parvežimą, kurie mirties (žūties) metu užsienyje atliko tarnybines pareigas. Mirusiojo parvežimas iš užsienio šiais atvejais apmokamas valstybės lėšomis.

Kada suteikiama parama palaikų parvežimui?

Teisę į paramą atsiranda tą dieną, kai buvo išduotas paskutinis dokumentas, kuris įrodo palaikų parvežimo išlaidas.

Palaikų pervežimo bendrovė, kuri suteikia šią paslaugą, paprastai pasirūpina visais reikalingais išlaidas įrodančiais dokumentais.

Kokio dydžio parama suteikiama?

Suteikiama parama atitinka faktines palaikų pervežimo iš užsienio į Lietuvą išlaidas. Šios išlaidos neturi būti didesnės nei 54 baziniais socialiniai išmokų dydžiai. 2021-01-01 dienai 1 bazinis socialinis išmokos dydis (anksčiau vadintas MGL) yra 40 Eur (suteikiama parama ne didesnė nei 2160 Eur). Paramos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kai paramos gavėjas įgijo teisę į paramos gavimą, galiojantį bazinės socialinės išmokos dydį.

Kokių dokumentų reikia, norint gauti paramą palaikams pervežti?

Norintys gauti paramą už palaikų pargabenimą turi per 12 mėnesių nuo teisės į paramą atsiradimo dienos savivaldybės administracijai pateikti prašymą, išlaidas patvirtinančius dokumentus, medicininį mirties liudijimą bei dokumentus apie pajamas.