Palaikų pervežimas specialiu autotransportu

Palaikų pervežimas specialiu autotransportu

Mirus (žuvus) artimajam užsienyje dažniausiai tėvynėje likę artimieji pasirenka pargabenti savo artimojo palaikus specialiai palaikams gabenti pritaikytu autotransportu. Šis būdas dažniausiai taikomas norint parvežti palaikus iš beveik visų Europos šalių.

Kokie reikalavimai specialiam autotransportui?

Morge (lavoninėje) žmogaus palaikai turi būti laikomi ne žemesnėje temperatūroje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei 4 °C laipsniai. Tokia temperatūra turi būti nuolatos palaikoma transportavimo metu, kad žmogaus palaikai išlaikytų kuo natūralesnę išvaizdą ir artimieji galėtų turėti tradicines laidotuves. Autotransportas turintis tinkamą šaldymo įrangą gali pristabdyti palaikų irimo procesus išvengiant balzamavimo procedūros.

Mūsų specialioje pargabenimui naudojamoje autotransporto priemonėje yra įdiegta sertifikuota vokiška šaldymo įranga. Ji automatiškai palaiko optimalią oro temperatūrą ir užtikrina, kad visos kelionės metu kūno palaikai išlaikytų kuo estetiškesnę išvaizdą.

Taip pat mūsų automobilyje yra speciali įranga, kuri leidžia pritvirtinti karstą, kad jis kelionės metu nečiuožinėtų ar kitokiu būdu nejudėtų.

Kokie reikalavimai karstui?

Palaikų pervežimui reikalingas specialus cinkuotas dvigubas karstas. Vidinė karsto dalis turi būti pagaminta iš metalo (cinko) ir hermetiškai uždaryta. Metalinio karsto dugne turi būti bent 5 cm sluoksnis antiseptiko su higroskopine medžiaga. Kaip antiseptikas dažnai naudojamos pjuvenos, durpės ar medžio anglis. Išorinis medinis karstas taip pat hermetiškai uždaromas metalinėmis juostomis ir tinkamai pagal tarptautinius reikalavimus užantspauduojamas gabenimui.

Kiek laiko užtrunka mirusiojo parvežimas iš užsienio autotransportu?

Lietuvoje yra įprasta palaidoti mirusįjį kuo greičiau, per kelias dienas nuo mirties. Kitose Europos šalyse yra kitokios tradicijos, ir dokumentų tvarkymas, bei kitos procedūros gali užtrukti ne vieną dieną. Sutvarkius visą dokumentaciją ir gavus leidimus transportavimui, pats parvežimo procesas gali užtrukti nuo 1 iki 2 dienų.