Palaikų repatriacija

kremavimas

Vis daugiau žmonių išvyksta gyventi ar atostogauti į užsienio šalis, o tai reiškia, kad dažniau tenka repatrijuoti jų palaikus atsitikus netikėtai nelaimei (žuvus) ar mirus.

Repatriacinės procedūros yra pakankamai sudėtingos ir painios, reikalaujančios specialios įrangos ir žinių, todėl atliekamos palaikų transportavimo įmonių.

Kas yra repatriacija?

Žodžio repatriacija reikšmė (lot. repatriation) išvertus iš lotynų kalbos reiškia „sugrįžimas į tėvynę“. Ji gali būti vykdoma tiek gyvų, sužalotų ar mirusių asmenų atžvilgiu. Istoriškai šis terminas dažnai taikomas karo belaisviams, karo metu žuvusiųjų pargabenimui į etninę tėvynę, tačiau ji taip pat galima, civilių asmenų ar jų kūnų grąžinimui į tėvynę.

Kokie žingsniai norint repatrijuoti mirusiojo palaikus iš užsienio?

Palaikų pargabenimas iš užsienio (dar kitaip vadinama PPIU repatriacija) apima keletą žingsnių, kuriuos reikia atlikti norint pargabenti mirusiojo palaikus į Lietuvą.

Repatriacija prasideda nuo artimųjų, norinčių parsigabenti mirusįjį (žuvusįjį) iš užsienio, susisiekimo su palaikų pargabenimo bendrove.

Pirminio kontakto metu su mumis metu išsiaiškiname mirusiojo asmens duomenis, ar asmuo nėra apsidraudęs gyvybės (repatriacijos), suformuojamas užsakymas. Jei asmuo buvo apsidraudęs gyvybę, tuomet repatriacijos procesu rūpinasi draudimo bendrovė. Jei nebuvo, tuomet pasirašoma palaikų pargabenimo iš užsienio sutartis, kurioje įmonė įgaliojama artimojo vardu vykdyti repatriacijos procedūras.

Pagal artimųjų pateiktą informaciją apie mirusiojo asmens duomenis, mirties vietą ir pateiktus turimus užsienio įstaigų kontaktinius duomenis, išsiaiškiname situaciją dėl repatriacijos, aptariame su užsakovu galimus repatriacijos ir transportavimo būdus, galimas išlaidas ir laiką. Sudaromas repatriacijos planas, nusprendžiama ar palaikai bus parvežami karste, ar urnoje, apskaičiuojamos galimos išlaidos.

Tuomet bendrovė susisiekia su užsienio institucijomis (ligonine, morgu, policija ir kitomis), kad gauti reikalingus sanitarinius dokumentus, leidimus iš ambasados ir kitų įstaigų, užsakyti specialų dvigubą karstą transportavimui ar urną.

Jei nusprendžiama į Lietuvą grąžinti mirusiojo palaikus, tuomet išsiunčiamas specialus autotransportas su specialia šaldymo įranga į šalį, kurioje yra mirusiojo palaikai. Jei nusprendžiama gabenti karstą ar urną lėktuvu, pasirūpinama saugiu ir patikimu transportavimu.

Parvežus mirusiojo palaikus ar urną, galime padėti karsto su palaikais ar urnos pargabenimą organizavusiam asmeniui gauti Valstybės paramą palaikų parvežimui.

Padedame surinkti reikiamus dokumentus: dokumentus apie pajamas, apie išlaidas ir kitus reikalingus dokumentus.

Teikiamos repatriacijos paslaugos

Sugrąžinti mirusiojo palaikus galima dviem skirtingoms formoms: parvežti mirusiojo palaikus karste ar jo pelenus urnoje. Tai galima padaryti specialiu autotransportu, keltu arba lėktuvu, ar šių transporto priemonių kombinacija. Taip pat repatriacijos paslaugoms priskiriama balzamavimo arba kremavimo paslaugų organizavimas, reikalingų dokumentų tvarkymas Lietuvoje ar užsienio valstybėje, rinkliavų mokėjimas užsienio institucijoms, bendravimas su įvairiomis užsienio institucijomis.

Mūsų teikiamos paslaugos:

  • Mirusiojo repatriacija iš užsienio: specialiu autotransportu, lėktuvu, keltu.
  • Balzamavimo paslaugų užsakymas užsienio valstybėje.
  • Urnos su pelenais parvežimas iš užsienio: autotransportu, lėktuvu.
  • Kremavimo paslaugų užsakymas užsienio valstybėje.
  • Dokumentų tvarkymas užsienio valstybėse ir Lietuvoje.
  • Suteikiama pagalba gauti Valstybės paramą.

Repatriacijos paslaugos ir pagalba netekties metu

Šiuo sunkiu artimojo netekties metu suteikiame visapusiškas repatriacines paslaugas ir pagalbą. Perimsime nuo jūsų visus organizacinius rūpesčius, padėsime saugiai ir prieinama kaina susigrąžinti artimojo kūną ar urną su pelenais į Lietuvą.

Mūsų aukštos kvalifikacijos specialistai suteikia išsamias konsultacijas šiuo sunkiu periodu visą parą, todėl atsitikus nelaimei skambinkite mums nedelsdami. Nesvarbu, kurioje Europos šalyje mirė (žuvo) jūsų artimasis – Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Rusijoje ar Baltarusijoje.

Esame pasirengę sugrąžinti jūsų artimąjį į Lietuvą oriai ir saugiai.