Mirusiojo parvežimas iš užsienio

Mirusiojo parvežimas iš užsienio

Šiuo sunkiu jūsų gyvenimo periodu esame pasirengę padėti pargabenti jūsų artimojo palaikus iš užsienio. Mūsų profesionalūs ir patyrę specialistai sutvarkys visą būtiną dokumentaciją, padės gauti valstybės paramą palaikams pargabenti, bendraus su užsienio institucijomis ir kaip įmanoma greičiau pargabens jūsų artimojo palaikus į Lietuvą.

Mirusiojo parvežimas iš užsienio gali atrodyti iš pradžių itin sudėtingas, tačiau pasirinkus profesionalią ir patikimą komandą specialistų, galėsite nebesukti galvos dėl pargabenimo procedūrų ir proceso, o susitelkti į save ir savo artimuosius.

Kodėl verta samdyti patikimą mirusiojo parvežimo iš užsienio įmonę?

Transportas

Velionio palaikams transportuoti naudojame specialų transportą, kuris atitinka tarptautinius palaikų transportavimo sanitarinius ir techninius reikalavimus.

Autotransporto priemonė turi specialią šaldymo įrangą, kuri patikimai viso transportavimo metu palaiko reikalingą temperatūrinį rėžimą. Palaikų transportavimo automobilyje vairuotojo salonas yra izoliuotas nuo automobilio dalies, kurioje gabenamas velionis. Taip pat yra įmontuota speciali apsauga, kuri prilaiko karstą nuo čiuožinėjimo jį transportuojant. Karsto laikymo patalpa automobilyje įrengta tokiomis medžiagomis, kurias lengva plauti ir tinkamai dezinfekuoti.

Palaikų pervežimas iš vienos šalies į kitą galimas tik tokiu automobiliu, kuris atitinka tarptautinius reikalavimus ir yra tinkamai įrengtas.
Parenkame geriausią ir ekonomiškiausią transporto būdą (ar kelių būdų kombinacija), kad greitai pargabentumėme velionį į Lietuvą. Velionio palaikus gabename specialiu autotransportu, keltu ir lėktuvu. Parenkame būdą, kuris bus greičiausias ir už prieinamą kainą.

Dokumentų tvarkymas

Sutvarkome visus mirusiojo parvežimui iš užsienio reikalingus dokumentus. Palaikų pargabenimo procese dalyvauja daug užsienio ir Lietuvos įstaigų, todėl reikalingos dokumentacijos gavimas, reikalingų dokumentų išdavimas ir palaikų pargabenimo procesas tampa sudėtingu. Nors galioja tam tikri vienodi tarptautiniai palaikų gabenimo standartai ir reikalavimai, tačiau kiekviena šalis turi savo vidinius teisės aktus, kuriuos būtina išmanyti, norint suorganizuoti palaikų pargabenimą.

Atstovavimas

Didžiausios kliūtys su kuriomis susiduria artimieji yra kalbos barjeras ir svetimos šalies įstatymų neišmanymas, siekiant parvežti mirusįjį iš užsienio. Mūsų patyrę specialistai padės įveikti šias kliūtis – atstovaus jūsų interesus bendraujant su užsienio įstaigomis ir institucijomis (ambasada, policija, morgu, teismo medicinos ekspertais ir kt.), sumokės reikalingas rinkliavas už dokumentų išdavimą ir suderins visų gabenimui reikalingų dokumentų išdavimą.

Išskirtinių situacijų sprendimas

Mirusiojo parvežimo iš užsienio ir taip sudėtingos procedūros gali pailgėti ir pasunkėti tokiu atveju, kai mirusysis miršta dėl nusikalstamos veikos ir būna iškeliama byla, jo mirties aplinkybėms nustatyti. Tai gali prailginti kūno išdavimo procesą neribotam laikui, nes teismo medicinos ekspertas (koroneris) ir policija turi išduoti leidimą repatrijuoti palaikus. Tam būtina samdyti specialistus, kurie žino reikalingas atlikti procedūras ir moka bendrauti su policijos, teismo medicinos ekspertais ir kitomis institucijomis.

Taip pat dokumentų tvarkymas ir pargabenimas apsunkinamas, jei velionis sirgo ir mirė nuo infekcinės ligos. Infekcinės ligos būna dviejų kategorijų: mažiau užkrečiamos ir užkrečiamos ligos. Gabenant kūną, kuris mirė nuo infekcinės ligos laikoma, kad gabenama infekcinė medžiaga, todėl yra nustatytos griežtos kūno pakavimo taisyklės. Jei liga laikoma itin užkrečiama, užsienio institucijos gali neišduoti specialaus leidimo gabenti palaikų ir reikalauti palaikų kremavimo vietoje. Tuomet mūsų specialistai pasirūpins mirusiojo kremavimu ir jo pelenų urnoje parvežimu.

Palaikomas ryšys

Mirusiojo parvežimas iš užsienio yra delikatus reikalas, kuris reikalauja nuolatinio kontakto su užsienio institucijomis ir klientais, kurie siekia repatrijuoti velionio palaikus. Esame pasiekiami visą parą, todėl mūsų klientai visada kilus klausimų ar abejonių, gali kreiptis į mus pagalbos.

Taip pat nuolatos informuojame apie pokyčius repatrijavimo procese, nes tikime, kad šiltas bendravimas ir ryšio palaikymas suteikia mūsų klientams ramybės ir leidžia atsipalaiduoti.

Mirusiojo parvežimas iš užsienio: laissez-passer išdavimo procedūra

1973 m. spalio 26 d. Strasbūre buvo priimtas laissez-passer Susitarimas dėl mirusiųjų kūnų pervežimo reikalavimų ir išdavimo tvarkos. 2009 m. gegužės 21 d. Lietuva ratifikavo šį dokumentą. Šis susitarimas palengvina palaikų pervežimo procedūras tarp Susitarimą ratifikavusių šalių. Šiuo metu yra Susitarimą ratifikavusios virš 20 Europos šalių.

Laissez-passer leidimas surašomas dviem kalbomis: tos šalies, kurioje išduodamas leidimas, valstybine kalba ir anglų kalba. Leidime privaloma nurodyti mirties priežastį (taip pat nurodyti ar mirė nuo užkrečiamos ligos).

Gauti leidimui būtina pateikti patvirtintos formos paraišką, prašančiojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, mirties liudijimą, tiekėjo karsto atitikties deklaraciją, pažymą iš įstaigos, kuri balzamavo ar atliko autopsiją, kad kūne nėra pašalinių daiktų ar medžiagų.

Leidime būna nurodyti svarbiausi mirusiojo asmens duomenys – vardas pavardė, gimimo ir mirimo datos, amžius. Taip pat nurodoma mirties priežastis, transportavimo rūšis, kelias (maršrutas). Tinkamai patvirtintas leidimas leidžia velionio palaikus netrukdomai pervežti per valstybių teritorijas.

Palaikų parvežimas iš Europos Sąjungos šalių

Europos parlamentas 2003 m. priėmė rezoliuciją 2003/2032 (INI), kurioje buvo apibrėžta tvarka Europos bendrijos piliečiui mirus ne jo kilmės valstybėje jo kremavimo, balzamavimo, laidojimo ir kitas procedūras. Europos bendrijos vizija, kad bendrijai priklausančių šalių piliečiai gali laisvai judėti Bendrijos viduje nepasibaigia jiems mirus. Judėjimo laisvė ir laisvė apsigyventi ten kur norima neturėtų būti suvaržyta biurokratiniais formalumais.

Europos Bendrija pripažino, kad asmuo miręs ne savo kilmės šalyje (Bendrijos viduje) traktuojamas kaip pilietis miręs savo šalyje. Rezoliucijoje komisija buvo skatinama užtikrinti, kad būtų suderintas vienodas (standartai ir procedūros) tarpvalstybinis palaikų gabenimas.

2005 m. liepos 27 d. priimtame reglamente buvo nurodyta, kaip turi būti identifikuojamas mirusysis:

  • – Kūnas turi būti identifikuotas išvykimo šalies laidojimo įmonės ar techniko.
  • – Identifikuojantys elementai turi būti nurodyti kūno laissez-passer leidime.
  • – Prie kūno (riešo ar kulkšnies) turi būti pritvirtinama identifikavimo apyrankė, o karstas turi būti apsaugomas nenuimama identifikavimo etikete ir karstas apvyniojamas.

 

Reglamente taip pat nustatyti transportavimui skirto karsto reikalavimai. Karstas turi būti pagamintas iš kietos medžiagos (Europoje naudojama mediena), kuri yra biologiškai skaidoma. Jis taip pat turi būti nepralaidus, o nepralaidumą užtikrinančios medžiagos turi būti biologiškai skaidomos ir atitikti krematoriumuose taikomus standartus. Karstas turi atitikti visus būtinus sanitarinius reikalavimus.

Kokie reikalavimai karstui?

Siekiant pervežti žmogaus palaikus per valstybių sienas, jie turi būti paruošti ir įdėti į reikalavimus atitinkanti karstą. Palaikai turi būti vežami dvigubame karste.

Viduje esantis karstas turi būti iš metalo ir hermetiškai uždarytas. Šio karsto dugne turi būti bent 5 cm sluoksnis antiseptiko (pjuvenos, durpės ar medžio anglies) su higroskopine medžiaga. Šis metalinis karstas įdedamas į medinį karstą, kuris hermetiškai uždaromas. Medinis karstas sutvirtinamas metalinėmis juostelėmis ir jis užantspauduojamas kelionei.

Kokie dokumentai reikalingi?

Pradėti mirusiojo parvežimo iš užsienio proceso pirmiausiai reikalingi tam tikri dokumentai iš artimųjų.

Pirmiausiai artimieji turi įgalioti palaikų parvežimo bendrovę pasirūpinti velionio palaikų parvežimu iš užsienio valstybės. Šis dokumentas leidžia palaikų parvežimo bendrovei sutvarkyti užsienio valstybėje, kurioje yra mirusiojo palaikai, visus formalumus ir pasirūpinti palaikų pargabenimu.

Taip pat reikalinga informacija apie mirusįjį: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, vieta, mirties data ir vieta, bei mirusiojo paso nuotraukos ir mirties liudijimo kopijos. Gali reikėti tokių papildomų dokumentų kaip gimimo liudijimas, santuokos liudijimas, skyrybų liudijimas, duomenų apie mirusiojo veiklą, adresą, šeimos narius ir panašios informacijos.

Reikalingi kontaktiniai duomenys ligoninės, morgo, policijos, koronerio ir kitų įstaigų, kuriuos artimieji turi: įstaigų pavadinimus, telefono numerius, elektroninio pašto adresus ir kitą svarbią informaciją.

Kiek laiko užtrunka mirusiojo parvežimas iš užsienio?

Mirusiojo parvežimas iš užsienio gali užtrukti nuo 3 iki 7 dienų, ar net ilgiau, priklausomai nuo individualios situacijos. Laikotarpis per kurį žmogaus palaikai parvežami gali skirtis priklausomai nuo atstumo, aplinkybių dėl kurių mirė (žuvo) asmuo, dokumentų parengimo, reikalingų leidimų išdavimo ir kitų priežasčių.

Palaikutransportavimas.lt - pagalba netekties metu

Suteiksime visapusišką pagalbą ir palaikymą sunkiu artimojo netekties laikotarpiu ir nuimsime visus biurokratinius, logistikos ir transportavimo rūpesčius nuo jūsų pečių.

Netikėtai mirus ar žuvus jūsų artimajam užsienyje skambinkite mums nedelsiant ir mes pasirūpinsime skubiu ir patikimu velionio pargabenimu į Lietuvą. Jūsų patogumui dirbame 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.